Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
03.04 19:10 - АНДРОМЕДИЯНЦИ 2/ - КРАТКИ ОБЯСНЕНИЯ КЪМ ТРИТЕ ЗВАЗДИ ***
Автор: ascentions Категория: Лични дневници   
Прочетен: 244 Коментари: 1 Гласове:
1

Последна промяна: 03.04 19:13


                     АНДРОМЕДИЯНЦИ 2/ - КРАТКИ ОБЯСНЕНИЯ КЪМ ТРИТЕ ЗВАЗДИ  ***

 

    Скъпи мои земни братя и сестри .Искам  да намирам винаги най „преките“ и ясни думи ,когато предавам посланията на които съм се спрял да ви ги подготвя и представя на вашето внимание. Но е ясно ,че това ,което става сега тук на земята е прецедент и не е силно ако се каже че се явява Епохално Събитие за цялата ни земна история . Преломен момент . Да така е и това ,което става с нас и нашата земя е огромен урок и придвижване напред на всички същности със съзнание  от към светлата му част. Това споделят много канали като тези от които правя преводи и редакция за голяма част от публикациите. Реално  имам  съществени  наблюдения на материалните  прояви на развиващата се промяна в света от една страна .О т друга съм се постарал да ви въвеждам в „личните протоколи на възнесението“ чрез различни висши същества ,извисени майстори и други висши съзнания ,които дават своята гледна точка и концепция за ситуацията на Земята ,а от там и за  пътя който предстои за всички нас .

  На времето на корабите имаше команда „Приготви се за морска баня“ . Бързо се събличаш и по плувки чаках … Няма такива: „Ама точно сега ли? ,А,мен не ми се оплува… Колко е температурата на водата? „и други от сорта. Сегашната ситуация ми прилича на подобен такъв момент .  Защото това ,което става на земята сега не става по наше нареждане или желание .Щом си тук на земята ти си вече в играта на която сме свидетели . И това ,което ние НЕ СМЕ ИЗБРАЛИ ,НО СЕ ПРОЯВЯВА ПО БОЖИЯ ПРОМИСЪЛ ДНЕС ,ТУК И СЕГА увеличава своята изява и влияние . Или представете си прехода като една обща пътечка на която сме всички живи и мислещи хора . ОНЗИ ОТ ГОРЕ прозрял ,че „наземните екипи трябва да завършат МИСИЯТА“Е НАТИСНАЛ КОПЧЕТО  и върху земята и всички същества тук вече започват да действа други закони и сили .За „бавните „ще им остане още малко време да се чувстват и изживяват  като  „ВЧЕРАШНИ  ХОРА“. Други ще дръпнат напред(както е при масовите кросове) А ние и всички останали просто трябва да устоим ,да се поддържаме един-друг и да преминем колкото може повече хора през този брод към Новият свят.

Първа бележка(звезда)

 Светът е интерактивен ,позитивното идва позитивното излиза на вън. Затова: ПРЕПРОГРАМИРАЙТЕ  СВОЕТО БЪДЕЩЕ , ПРЕНАСТРОЙВАЙКИ ВСИЧКО  ОКОЛО И ВЪВ ВАС НА ПОЛОЖИТЕЛНИ ВИБРАЦИИ.  „НАМАГНИТВАНЕТО“ СЕ ДОСТИГА ПРИ НАКЛАНЯНЕ ,ДОСТИГАНЕ НА ПОВРАТНАТА ТОЧКА И ВСИЧКО СЕ СЛУЧВА В ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ДЪЛЖИНИ НА ВЪЛНАТА.*

Когато пишех това се сетих за „Учението на Абрахам“ http://duhmarketing.ucoz.com/Zakon_za_privlichane_DjeriHiks.pdf  Вие като мен сте божии деца и затова ще разберете смисъла. Има още книги от Хекс. Имаше една духовна библиотека ,но бе закрита. Затова ще ви дам тук цитат от една от тях.Това „занимание“ най-  плътно се приближава до онова , което се подразбира като“ Препрограмирайте и т.н.“ :

Процес 17

Въртележка

 

Кога да използваш този процес?

• Когато осъзнаваш, че точката ти на привличане в момента не е такава, каквато би искал да бъде.

• Когато осъзнаваш, че изпитваш отрицателна емо­ция във връзка с нещо важно и искаш да намериш начин да я замениш с положителна емоция.

• Когато току-що се е случило нещо, което не ти ха­ресва и искаш да помислиш за него, да промениш точката си на привличане, за да не се повтори.

• Когато търсиш чувство на облекчение.

Диапазонът на сегашната ти емоционална нагласа.

Процесът Въртележка ще бъде най-полезен за теб, когато диапазонът на сегашната ти настройка е ня­къде между:

(8) Скука

и

(17) Гняв

(Ако не си сигурен каква е Емоционалната ти На­гласа в момента погледни двайсет и двете категории в Емоционалната стълбица в двайсет и втора глава.)

Хората често стигат до някакви убеждения заради раз­лични житейски преживявания, които ги задържат във вибрационен модел недопускащ да получат желаното. И въпреки че тези убеждения не са в тяхна полза те оправ­дават постоянното си завръщане към познатите непри­ятни факти с това, че "Все пак са истина."

Искаме да ти напомним, че единствената причина не­що да се е проявило във физическа, осезаема, поддава­ща се на определения форма е, че някой е насочил доста­тъчно много внимание към него, за да го превърне в ис­тина. Но само защото някой друг е успял да създаде сво­ята истина не означава, че това има някаква връзка с теб и с това, което ти ще сътвориш.

Когато вие на Земята се опитвате да документирате фактите и събитията на своето време често, без да осъз­навате, че го правите, със собственото си житейско пре­живяване се задържате във вибрационни модели, които ви водят към потвърждение на чужда "истина" (или ня­какъв факт, който изучавате). Това се получава не за­щото сте свидетели на неоспорима истина, а защото пос­редством вниманието, което насочвате към чуждия мо­дел постигате вибрационна хармония с него и по такъв начин Законът за привличането ви донася преживя­ване, което му съответства.

Понякога някой ни казва: "Но, Абрахам, аз не мога да не обърна внимание на това, защото то е вярно!" А ние казваме: "Вярно е единствено, защото някой го е направил вярно, като е насочвал вниманието си към него. Това, което всъщност казваш сега е: "Тъй като ня­кой е насочил вниманието си към това и така по Закона за привличането го е поканил в собственото си преживя­ване смятам и аз да сторя същото. С други думи, въпре­ки че не го искам аз съм длъжен да го създам в собстве­ната си реалност, защото някой друг го е направил".

Има много верни неща, които желаеш. Има и много верни неща, които не желаеш,. Насърчаваме те да насоч­ваш вниманието си към нещата, които желаеш и да нап­равиш тези прекрасни неща истината за твоя живот.

Повечето хора, без да знаят, че го правят, развиват мисловни модели, които продължават да повтарят, за­щото не насочват съзнателно мислите си към нещата, ко­ито ги карат да се чувстват добре.

Разбира се, някои от мисловните ти модели са изключително полезни за теб. Други не са. Процесът Върте­лежка е създаден, за да ти помогне да промениш вибра­ционните си модели точно по тези въпроси, които не са полезни за теб. Това е процес, с който можеш буквално да упражняваш мислите си, така че да започнат да ти носят по-приятно усещане и следователно по-добра точ­ка на привличане.

Препоръчваме ти да прекарваш по петнайсет - двай­сет минути с този процес винаги, когато усетиш силна отрицателна емоция във връзка с някакво събитие или когато искаш да подобриш усещането си за яснота.

Повишената ти отрицателна емоция винаги показва добра възможност да преместиш Енергията си по даден въпрос, защото нещо, което изживяваш те е довело до осо­бено съсредоточена позиция. Като прилагаш процеса Въртележка към него ще можеш да почувстваш по-нед­вусмислено всяко подобрение, което постигнеш. Препо­ръчваме ти да използваш процеса Въртележка вина­ги, когато остро осъзнаваш присъствието на нещо неже­лано.

Това е процесът, в който изказваш твърдение, което съвпада с желанието ти. С други думи търсиш нещо, ко­ето съвпада с него. А как ще разбереш, че си го намерил? Ще изпиташ чувство на облекчение, тоест, твърдението ще те успокои, то просто ще те накара да се чувстваш малко по-добре. И когато го намериш може да се съсре­доточиш върху него за малко, дори да го усилиш или пре­увеличиш, или да си спомниш нещо, свързано с него. Би било добре, ако можеш, когато откриеш това леко и успо­кояващо твърдение да се съсредоточиш върху него поне за седемнайсет секунди, за да позволиш на друга мисъл да се присъедини към него. Тогава тя ще даде тласък на ново формулираното ти убеждение.

Пример за процеса Въртележка.

Ето как можеш да започнеш процеса Въртележка: Нарисувай голям кръг на лист хартия. След това нари­сувай по-малък кръг около пет сантиметра в диаметър в средата на големия кръг. Сега се облегни назад, отпусни се, погледни малкия кръг и усети как очите ти го фоку­сират.

Сега затвори очите си за момент и насочи внимание­то си към случката, която е предизвикала появата на от­рицателната емоция у теб. Определи точно какво е оно­ва, което не желаеш.

Сега си кажи: "Е, сега ясно знам какво не искам. А какво искам?"

Добре е да се опиташ да определиш както онова, което не искаш, така и онова, което искаш що се отнася до на­чина, по който искаш да се чувстваш спрямо него.

Например:

Чувствам се дебела, а искам да се чувствам слаба.

Чувствам се беден, а искам да се чувствам преуспял.

Чувствам се необичан, а искам да се чувствам обичан.

Чувствам се измамен, а искам да се чувствам зачетен.

Чувствам се болен, а искам да се чувствам здрав.

Чувствам се безсилен, а искам да чувствам силата си.

Сега се опитай да напишеш различни твърдения око­ло външната окръжност от външната страна на големия кръг, които съвпадат с онова, което искаш. Когато наме­риш твърдение, което е достатъчно близо до истината ще разбереш. Ще усещаш дали твърдението ти не съвпада и те изхвърля образно казано от въртележката право в храстите или е твърдение, което е достатъчно близо до желанието, за да се закрепи.

Причината процесът Въртележка да е толкова ефек­тивен се крие в това, че твърденията, които пишеш, са такива, които съзнателно си избрал. Те са общи твърде­ния, в които вече вярваш и които съвпадат с желанието ти. Процесът действа, защото Законът за привличане­то е толкова силен, че когато задържиш ума си върху дадена мисъл само за седемнайсет секунди друга мисъл подобна на първата ще се присъедини към нея, а когато тези две мисли се съберат се случва един вид реакция между тях и това прави мислите ти още по-силни.

Когато изказваш общо твърдение има по-голяма ве­роятност мисълта ти да е чиста, отколкото когато изказваш конкретно твърдение и силата на Въртележка се крие в това, че изказваш общи твърдения, в които вече вярваш, а като задържиш всяко едно от тях в съзнание­то си за около седемнайсет секунди то ти дава възмож­ност да излъчиш чиста вибрация, която съответства все по-точно на твоето желание.

Да речем, че намерението ти е накрая да напишеш: "Харесвам тялото си, тялото ми ме кара да се чувствам добре" или "Коляното ми е здраво." Но ако започнеш от­там, ако първата фраза, която напишеш е "Харесвам тя­лото си" по начина, по който се чувстваш ще разбереш, че Енергията не съвпада, защото само те е ядосало. Всич­ко, което е постигнало това твърдение е да те накара да осъзнаеш по-ясно, че наистина се чувстваш дебел или че коляното наистина те боли. Така че това твърдение е било прекалено конкретно.

Това е като да се опитваш да скочиш във влак, който се движи твърде бързо и просто изхвърчаш от него. Мо­жеш ли да си представиш какво ще стане, ако се опиташ да се качиш на въртележка, която се движи твърде бър­зо? Не можеш да се качиш сега, но ако се забави малко ще можеш. Тогава тя може да се ускори отново и този път ще се чувстваш добре на нея. Онова, което искаш да направиш е да забавиш "въртележката", да забавиш убеждението, за да можеш да се качиш на нея. И тогава, когато си вече качен на нея, можеш да повишиш скоростта на вибрацията.

По принципа на опита и грешката, можеш да избе­реш друго твърдение. Може да кажеш нещо от сорта на: "Знам, че физическото ми тяло откликва на мислите ми." Е, сега това е по-умерено твърдение и ти вече го вяр­ваш, но те кара малко да се ядосваш на себе си. Така че и това не е много добро начало. Опитваш да откриеш нещо друго и казваш нещо като: "В повечето отношения тялото ми си е наред". Е, в това вече вярваш. Това твърдение не те притеснява. Качил си се на въртележ­ката.

Като напишеш това от външната страна на кръга си ще се почувстваш доста добре. И след това правиш дру­го твърдение. Можеш да напишеш нещо от сорта на: "Вярвам, че Вселената откликва на вибрациите ми". Абсо­лютно си убеден в това, така че това твърдение остава. След това изказваш твърдение от сорта на: "Това физи­ческо тяло ми служи доста добре". Вярваш в това. Твър­дението остава. Започваш да се чувстваш малко по-ком­фортно, леко облекчен. Вече не си толкова ядосан на се­бе си. Вибрацията ти се покачва.

И така нека продължим да усилваме Въртележ­ката: Като намираш мисли, от които ти става по-леко, продължи да ги пишеш около по-голямата окръжност. Започни там, където стрелката би сочила дванайсет ча­са, ако гледаше часовник и след това продължи към един, два и така нататък докато не събереш дванайсет твърде­ния, които те карат да се чувстваш добре.

Тъй като понякога мислите ти вече се движат с така­ва инерция, че дори и да искаш да ги промениш не мо­жеш да намериш място, където да да скочиш. Тази игра на Въртележка ще ти помогне да намериш мисъл, раз­положена достатъчно близо до мястото, където се нами­раш ти в момента, за да не бъдеш изхвърлен в храстите и откъдето да можеш постепенно да се движиш към на­чина, по който искаш да се чувстваш. Това е чудесен ин­струмент, с който можеш да хвърлиш мост между раз­личните вибрации.

Да речем например, че се чувстваш дебел. В прежи­вяването ти се е случило нещо, което е извело този факт на преден план и в този момент ти изпитваш силна от­рицателна емоция. Вземи лист хартия, нарисувай кръг в средата му и в кръга можеш да напишеш думите: "Ис­кам да се чувствам слаб".

Сега се съсредоточи върху належащия въпрос и се опитай да намериш мисли, които съвпадат с начина, по който искаш да се чувстваш; мисли, които те карат да се чувстваш по-добре, когато ги прехвърляш в ума си. Опи­тай се да намериш мисъл, която не те изхвърля в храс­тите.

Отново мога да бъда слаб.

(Тази мисъл е твърде далеч от онова, в което всъщ­ност си убеден и въпреки че искаш да повярваш в нея -не можеш. И чувстваш, че не можеш. Тъй като тази мисъл не те кара да се чувстваш добре, тя е твърдение, ко­ето те изхвърля в храстите.)

Сестрите ми са слаби и красиви.

(И тази мисъл не те кара да се чувстваш добре. Тя изтъква техния успех и те кара да чувстваш още по-осе­заемо собствения си неуспех. Тази мисъл те хвърля в храстите.)

Ще намеря нещо, което да ми помогне.

(Въпреки че тази мисъл те кара да се чувстваш мал­ко по-добре, отколкото предишните, пак не те кара да се чувстваш истински добре. Опитал си много неща, но зна­еш, че не си намерил нищо, което наистина да ти помага, затова тази мисъл само изтъква миналите ти провали. Тя също те хвърля в храстите.)

Знам, че има и други, които са били на мое място и са намерили начин, който е подействал.

(С тази мисъл може да почувстваш облекчение. На­истина се чувстваш малко по-добре. Помни, че не тър­сиш окончателно решение на проблема. Търсиш само ми­съл, която те кара да се чувстваш достатъчно добре, че да се захванеш. А тази мисъл не те изхвърля в храстите. Затова я напиши на листа си на позиция 12:00 и потърси още мисли, които те карат да се чувстваш добре.)

Не съм длъжен да променя всичко днес.

(И тази се задържа. Напиши я на позиция 1:00)

Ще намеря диета, която ми помага.

(В храстите.)

Не се чувствам добре в дрехите си.

(В храстите.)

Ще бъде забавно да си купя нови дрехи. (2:00)

(Тази се задържа.)

Ще чувствам тялото си по-освежено. (3:00)

(Задържа се.)

Ще се чувствам по-жизнен. (4:00)

(Задържа се.)

Ще ми дойдат нови идеи. (5:00)

(Развихряш се.)

Вече зная някои неща, които ще ми помогнат. (6:00)

(Да, чувстваш се по-добре.)

Харесва ми да контролирам собственото си пре­живяване. (7:00)

 (Задържа се.)

Нямам търпение да направя тази промяна. (8:00)

(Задържа се.)

Харесва ми да се чувствам добре.

(Тази се задържа. Запиши я на позиция (9:00)

Харесва ми да се чувствам добре в тялото си. (10:00)

(Задържа се.)

Харесвам тялото си. (11:00)

(Браво! След като си написал това на позиция единай­сет часът огради с големи кръгчета думите, които в нача­лото си написал в центъра на своята Въртележка и обър­ни внимание на това, че вече се чувстваш по-близо до виб­рационен съвпад с тази мисъл, макар че само преди ня­колко минути си бил много далеч от тази вибрация.) .

Абрахам, говори ни още за процеса Въртележка.

Може да си чувал да казваме, че силната ти позиция е в настоящето, защото въпреки че може би мислиш за миналото, за настоящето или за бъдещето, ти правиш всичко това сега. Ти вибрираш сега. Пулсираш сега. Виб­рационното излъчване се случва сега. Затова всяко твор­ческо напрежение между извикването на Животворната сила и допускането й да протече (извикването и допуска­нето) се случват точно тук в настоящето.

Ето думата, върху която искаме да се съсредоточиш през следващите няколко дни. Ето те тук на това свежо място. Много ни харесва свежестта на мястото, където се намираш. И сега искаме да ти покажем как да стоиш на това място и да настроиш свежата си Енергия към ново желание, което ще ти донесе добри и лесни резултати.

Въртележка е най-доброто средство, което сме наме­рили, за да ти помогнем да свържеш убеждението така, че да съвпадне с желанието ти. Ето какво имахме пред­вид с това: Формулата за създаване на всичко, дори да речем на радостно попълване на данъчната декларация е: Идентифицирай желанието и постигни вибрацио­нен съвпад с него.

Друг пример за процеса Въртележка.

Започни като се опиташ да намериш фраза, позволя­ваща да се качиш на въртележката. Пиши фрази, които се доближават в достатъчна степен до онова, в което вече си убеден, така че да не те изхвърлят в храстите. Ако си написал: "Харесва ми да плащам данъците си" ти си хвър­лен в храстите. Ако напишеш: "Мисля, че е просто прек­расно това, че правителството взима парите ми и ги пи­лее за глупости" ти си изхвърлен в храстите. Целта е да намериш нещо, което съвпада с желанието ти и те кара да се чувстваш по-добре. Затова можеш да напишеш нещо от сорта на: "Харесва ми да съм първенец в живота си. Чув­ствам се добре, когато изпълнявам ангажиментите си. Ха­ресва ми, когато правя нещата навреме. Харесва ми чув­ството на ред и организация в живота ми."

Това твърдение може да е малко силничко. Ти ще раз­береш. Ще можеш да познаеш по начина, по който те ка­ра да се чувстваш дали трябва да остане или не. По прин­ципа на пробата и грешката просто продължаваш да опитваш. И след това казваш нещо като: "Мога да си пред­ставя, че има много хора, които са се чувствали по съ­щия начин като мен, но са се справили с това." Това те качва на въртележката! "Системата за събиране на да­нъци не е идеална; тя все пак е механизъм, благодаре­ние на който съществува правителството ни." Това в храс­тите ли те изхвърли или те качи на въртележката? "Всяка година се справям с това все по-добре. Справям се с не­щата по-лесно. Ще намеря начини да ми стане още по-удобно. Данъците са добър стимулатор, който ми помага да организирам документите си.

Колкото по-добре те кара да се чувстваш, толкова по-добре.

Ето сега нещо, което искаме да чуеш: Не сме решили никакъв проблем. С други думи нищо не се е променило. Все още трябва да платиш данъците си, но онова, което най-много искаме да чуеш е, че сега не си на мястото, където беше преди да започнеш. Сега нещата ще ти се изясняват по-лесно отпреди. По-лесно отпреди ще се се­щаш къде си оставил нещо. Всички тези разпилени пар­чета от живота ти, събрани на купчини, в кутии, в папки и на дъното на чанти; всички тези парчета информация, разпръснати тук и там — идват по местата си в ума ти. С други думи, Вътрешното Съзнание ще започне да ти услужва по-редовно, макар да не го е правило преди да от­делиш малко време да изравниш Енергията си с жела­нието си.

Независимо дали е цял дворец или само едно копче, ако го използваш като обект на вниманието си то прив­лича Животворна сила, а именно усещането за тази Жи­вотворна сила е смисълът на живота. Причината да я извикваш е без значение. Възможно е да изпитваш същата радост, когато попълваш данъчната си деклара­ция, колкото когато планираш околосветско пътешествие. На този етап може и да не го вярваш, но това е защото не си позволил на Енергията да протича през теб към обек­та на вниманието ти без съпротивление. Извикваш Енер­гията, защото искаш да свършиш това, което трябва да свършиш, но след това я отклоняваш, защото имаш всич­ки тези навици или утвърдени, практикувани модели, които не й позволяват да протича. Когато към теб тече Енергия, но ти не й позволяваш да протича, това има доста неприятни последствия за теб. Процесът Върте­лежка те кара да се съсредоточаваш върху определен въпрос за по-дълъг от обичайното период от време, дока­то съзнателно търсиш мисли, които те карат да се чувст­ваш добре и точката ти на привличане се променя.

Като прилагаш този прост, но силен процес Върте­лежка по различните въпроси, които изникват в живо­та ти, можеш ефективно да подобриш точката си на прив­личане за всичко, което е важно за теб.

 

    Пробвал съм този начин да се развива възможността за излизане на по-високо емоционално ниво . Можете да му се доверите ,но трябва да сте честни към себе си и така лесно ще отлепите от дъното. Нищо не става от първи път добре . Който иска повече ,да ми пише на лични и да му пратя онова ,което имам . Желая ви здраве и спокойна неделя!

Обичам ви!

Победа на Светлината!

 


Гласувай:
3
2


Вълнообразно


1. lexparsy - Благодаря ти за тези размисли и п...
04.04 23:18
Благодаря ти за тези размисли и послания и Припомняния на андромедианците...
Все по-често започнах да използвам думата Припомняне... защото никой не може да ни научи нищо на ново а само да вникнем в себе си за да си спомним неща, които не може да разкаже нито да обясним...
И като чета написаното, си давам сметка че това е много близко и да моя мироглед и разбиране...
Благодаря ти и после пак ще прочета защото един път май не е достатъчно... :-))
   Лекс
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: ascentions
Категория: Лични дневници
Прочетен: 25689
Постинги: 156
Коментари: 20
Гласове: 62
Архив
Календар
«  Юни, 2021  
ПВСЧПСН
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930